piątek, 23 sierpnia 2013

Sonnentanz - Sun don't shine ft. Will Heard

 

Polish

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.


English

We don't live, we don;t love, we don't die - to the test. 
 

Pics by (friend) Jan Lis

leggins - Zara
top - New Look
shoes - H&M

niedziela, 28 lipca 2013

Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith


Polish 

Nigdy nie wiadomo co nas może spotkać nastepnego dnia. Wszystko może się zdarzyć. Dlatego należy w pełni korzystać z życia i cieszyć się jego każdą sekundą.

English  

You never know what is going to happen the next day. Anything can happen! Therefore, you need to cherish the life, it's every minute, every second.

 
 

Pics by (friend) Weronika Zachariasz 

jacket - H&M
T-shirt - Cropp
skirt - H&M
creppers - New Look

LIKE ME ON FACEBOOK Mary27 <3 <3 <3

piątek, 21 czerwca 2013

The XX - Angels


Polish

Kiedyś, gdy byłam małą dziewczynką, marzyłam o swoim życiu, miałam wiele planów, zachcianek na przyszłość. Chciałam białą suknię i księcia z bajki, który zabrałby mnie do zamku na wzgórzu. Leżałam w nocy, w łóżku, zamykając oczy i niezaprzeczalnie wierząc w te rzeczy. Pewnego dnia zaczęłam dorastać i gdy otworzyłam oczy nagle wszystkie marzenia zniknęły. Mogłam spojrzeć trzeźwo na świat i zaplanować swoje życie, ale rzecz w tym, że trudno całkowicie zrezygnować z bajek, bo prawie każdy z nas chowa w sobie iskierkę nadziei, że któregoś dnia to wszystko stanie się prawdą.


English 

Once when I was a small girl I dreamt of my prospective life, I had a lot of plans and projects for the future. i wanted to have a white gown, a prince from the fairy-taile who would take me to the castle on the hill. I was in my bed with my eyes shut and my head full of dreams that all these projects will come true one day. But one day i started to grow up. When I opened my eyes all dreams where gone. I could look up realisticly and plan my life, but the point is that it is hard to forget the fairy-tailes, because everyone is hiding the small light of hope, that this dreams will come true.


  
  
Pics by Lentille Photo 

dress - H&M
cardigan - Kappahl
shoes - New Look

LIKE ME ON FACEBOOK Mary27 

środa, 22 maja 2013

Flight Facilities feat. Grovesnar - With you


Polish 
Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, czy będziemy potrafili być jutro?
Wy­korzys­taj ten dzień. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie, je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw. Zaryzykuj.

English 
There is not much time to manage to be happy. Days pass so quickly, our life seems to be too short. We write our dreams in the book of our future, but the unvisible hand erases most of them. We have no choice. If we are not happy today, will we be able to be happy tomorrow?
Cherish the day. Accept spountaneously what it brings to you: the light, the fresh air, the life, its laughter , its tears and the entire miracle of the day. Come out to encounter it. Just take the risk!
 

Pics by Lentille Photo 

blouse - Marks&Spencer
skirt - H&M
shoes - www.merg.pl 

LIKE ME ON FACEBOOK Mary27 

see ya soon 
<3 <3 <3

piątek, 17 maja 2013

AlunaGeorge - Your Drums, Your love - inspo


Polish
 
"Nie rozpamiętuj przeszłości, nie marz o przyszłości, skoncentruj się na chwili obecnej."

English

"Do not dewell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment." 

                                                           MIX INSPIRATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Find me on FB --> Mary27